< Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma QUALITAS Sp. z o.o. założona w 2003 roku reprezentuje polski kapitał prywatny.
Na bazie wieloletniego doświadczenia z branży chemicznej swoich pracowników z sukcesem realizuje usługi pośrednictwa na hurtowym rynku produktów chemicznych.
Posiadamy doskonałe rozeznanie i kontakty wśród krajowych i europejskich producentów i odbiorców.     
     

QUALITAS Sp. z o.o., ul. Staromiejska 2/7, 09-400 Płock
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000185708, NIP: 774-27-90-449, REGON: 611409101, kapitał zakładowy: 1.000.000,00