< Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pośrednictwo, pomoc w hurtowych transakcjach na rynku produktów chemicznych

  • Rozpoznawanie potrzeb rynku, kreowanie i wdrażanie nowych produktów chemicznych

  • Kojarzenie producentów z odbiorcami     
     

QUALITAS Sp. z o.o., ul. Staromiejska 2/7, 09-400 Płock
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000185708, NIP: 774-27-90-449, REGON: 611409101, kapitał zakładowy: 1.000.000,00