< Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITAS Sp. z o.o.

ul. Staromiejska 2/7
09-400 Płock

tel. (24) 262 45 89
fax (24) 262 45 90
e-mail: biuro@qualitas.pl
 

     
     

QUALITAS Sp. z o.o., ul. Staromiejska 2/7, 09-400 Płock
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000185708, NIP: 774-27-90-449, REGON: 611409101, kapitał zakładowy: 1.000.000,00